Recent Posts

بیماری سفیدک دروغین رز

سفیدک دروغین رز

سفیدک دروغی(سفیدک درونی،کرکی) در اصطلاح انگلیسی Downy mildew بیماری سفیدک دروغی از دیگر بیماریهای شایع رز است که عمدتا در فصل پاییز بروز می کند.رطوبت نسبی در این فصل بالاست و قارچ را فعال می کند.این قارچ به تمام گونه های رز حمله می کند اما شدت خسارت در همه ...

ادامه مطلب »

بیماری سفیدک سطحی

سفیدک سطحی

سفیدک پودری یکی از بیماریهای شایع در گلخانه های رز است.بروز بیماری به شکل پوشش سفید میسلیومی است که سطح برگ ها وسایر اندام آلوده را میپوشاند.این پوشش سفید سطح موثر فتوسنتز را کاهش داده و باعث افت کیفیت محصول می گردد. عامل این بیماری برای اولین بار در سال  ...

ادامه مطلب »

سفیدک سطحی رز

سفیدک سطحی رز

سفیدک سطحی (powdery mildew) پاتوژن (عامل بیماری زا):Podosphaera pannosa var.rosea سفیدک سطحی یکی از بیماریهای شایع در تمام کشت های گلخانه ای می­باشد. سفیدک سطحی توسط گونه های مختلف قارچ ایجاد می­شود .معمولا هر گونه از بیماریها به یک یا دو گیاه خاص حمله می کند. برخی قارچها چندین گیاه ...

ادامه مطلب »